Victor Lilleengen har lang og bred erfaring fra ulike lederroller både nasjonalt og internasjonalt. Han har dybde kompetanse fra omsetting av ideer til kommersiell forretning og vekst.


Victor Lilleengen er innehaver av Vic Vekst Partner AS som er en egen virksomhet. Partner i www.collegiumpartner.no

 

Vic Vekst Partner tar utgangspunkt i kundens verdier og tilfører ’ny kompetanse’ og forankrer dette i kunden / bedriftens verdier.

 

 

Tjenester

 

Vic Vekst Partner er representerer York Oil & Gas Management Inc, www.yorkcorp.com som tilbyr direkteinvestering i eierandeler i energiutvinning innen olje og gass i USA.

 

Dette er en finansiell plassering med gode avkastningsmuligheter og begrenset risiko, en investeringsform som passer perfekt inn i en investeringsportefølje.

 

Vic Vekst Partner bistår bedrifter som ønsker vekst i form av organisk vekst, markedsvekst, nye produkter i nye markeder, internasjonalisering, etc.

 

Vic Vekst Partner koordinerer et veletablert investornettverk som muliggjør lettere tilgang til kapital, for grundere som har fornuftige og gode forretningsideer.

 

Vic Vekst Partner tilbyr prosjektledelse og interimledelse til bedrifter med fokus på vekst.

 

 

 

 

Vic Vekst partner

Brugata 50 - 2321 Hamar

 

  • Nettverk
  • Vekst bedrift
  • Investeringer
  • Management for hire

 

 

Tlf: 991 52 707

victor@vvpartner.no

 

 

 

Vic Vekst partner