Lavrisiko investeringer

 


Hva er dine drømmer?

 

Livet er fullt av planer du gjerne vil realisere. 

 • Kanskje ser du for deg en tidlig pensjonsalder?
 • Kanskje drømmer du om et sabbatsår
 • Kanskje vil du gi dine barn / barnebarn en startkapital
 • Kanskje realisere en drøm?

Hvis du som investor ønsker å eie en råvare som blir mer og mer ettertraktet, med gode avkastningsmuligheter og lav risiko, kan York Corp tilby et godt alternativ.


York Corporate Management Inc. administrerer olje og gassrettigheter på ulike nivåer for over 70 millioner US-dollar. Selskapet har mange års erfaring fra dette markedet og arbeider løpende med å utvikle markedet i nye retninger, www.yorkcorp.com.

 

York Corporate Management Inc er et amerikansk selskap i Garland, utenfor Dallas Texas. Selskapet har vært i bransjen siden 1998 og selskapets primære oppgave er å administrere og markedsføre Working Interest  (WI) innen olje og gassindustrien.

 

WI er en kapitalinvestering som gir deg direkte deleierskap i en eller flere olje og /eller gassfeltproduksjoner. Det vil si en spesifikk andelsprosent, avhengig av størrelsen på investert beløp.

 

 

Konseptet:

 

En investering innebærer at du tar direkte del i produksjonskildens inntekter og kostnader hvor netto avkastning overføres din konto kvartalsvis.

 

York Corp vektlegger å sikre sine leveranser og sine klienters rettigheter siden enhver pengeplassering innebærer risiko.

 

York Corp arbeider med boreprogram i kjente olje og gassproduserende områder der de store oljeselskapene allerede har lagt ned store ressurser. Vi har en funnprosent på 98,5 %, dvs. av 100 brønner kan 1,5 være ikke drivverdig.

 

Du som klient er juridisk eier av din andel som betyr uansett hva som skjer, at du har dine rettigheter.

 

Dine eierinteresser ivaretas av tre offentlige instanser i USA:

 • Rail Road Commission (amerikanske jernbanen) overvåker rettighetene til landområdene mellom eier (farmere) og operatøren og den løpende produksjon av gass og olje.
 • Amerikanske skattemyndigheter kontrollerer at avgifter og skatter blir betalt iht. amerikansk lov.
 • Amerikansk domstol registrerer alle avtaler.

 

Vi har tilbud som får dine penger til å ”gro” og bidrar til å realisere dine drømmer!

 

 

Eksempler:

 • Invester kr 100 000 i dag og reinvester den årlige avkastningen i 10 år.
 • Med en årlig avkastning på 25 % har du en pengestrøm månedlig på ca kr 12 000 etter 10 år. Et bra bidrag til pensjon. I tillegg er kapitalverdien på din investering over en halv million kr.
 • Alternativt du har et barnebarn på 5 år i dag. Du investerer kr 100 000 og får et årlig utbytte på 25 %.  Det betyr at når vedkommende er 18 år har han/hun en startkapital på ca kr 300 000.
 • Hvis du derimot løpende reinvesterer den årlige avkastningen vil han/hun fra 18 års alderen kunneheve et årlig utbytte på kr 195 000 eller ca kr 16 000 i måneden uten å løfte en finger.
 • Varigheten på prosjektene beregnes til over 30 år.

 

VV Partner spesialiserer seg på akkurat dette.  Ta kontakt med oss for full informasjon og ikke la gode sjanser gå deg forbi!

 

 

 

 

 

 

Vic Vekst partner

Brugata 50 - 2321 Hamar

 

 • Nettverk
 • Vekst bedrift
 • Investeringer
 • Management for hire

 

Tlf: 991 52 707

victor@vvpartner.no

 

 

 

Vic Vekst partner